Enfon Robotics,Enfon robots,shuttle manufacturer Manufacturer Enfon

lợi thế của chúng tôi

Nhà sản xuất chuyên nghiệp kệ chứa hàng tự động Nhanh hơn, hiệu quả hơn, tập trung hơn

 • 0 +

  bằng sáng chế

 • 0 +

  Bản quyền phần mềm

 • 0 +

  dự án

 • 0 +

  ngành công nghiệp

Giới thiệu enfon

Công ty TNHH Robotics Enfon Thượng Hải (dưới đây gọi tắt là Enfon) LÀ nhà sản xuất cung cấp phương án giải quyết hệ thống hận cần thông minh tiên tiến trong nước. 

index-about